Zaščita pravic intelektualne lastnine

Predmet tega obvestila so spletne strani na spletnem naslovu https://hisa-ida.com (v nadaljevanju: »spletno mesto«). Vsa vsebina, prikazana na tem spletnem mestu, je informativne narave in je last Gregor Gorišek s.p. – Apartmaji Hiša Ida, s sedežem na naslovu Stična 27, 1295 Ivančna Gorica, (v nadaljevanju: »Apartmaji Hiša Ida«)

Omejena pravica uporabe vsebin

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu (to so zlasti fotografije, video posnetki, avtorski članki oz. besedila), se lahko uporabljajo le za osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je brez pisnega soglasja Apartmaji Hiša Ida prepovedana.

V skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Omejena odgovornost

Apartmaji Hiša Ida se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu točni in ažurni, vendar  ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nemožnosti uporabe le-tega.

Apartmaji Hiša Ida lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Varovanje podatkov

Apartmaji Hiša Ida bo z vsemi podatki, zbranimi prek spletnega mesta razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo. Spletno mesto ne uporablja baze za shranjevanje na serverju imen, naslovov, telefonskih številk in e-mail naslovov. Spletno mesto prav tako ne uporablja sistema mailinga za razpečevanje novic. Kontaktni obrazec služi le za hitro komunikacijo med stranko in izvajalcem in prav tako ne shranjuje podatkov v serverju, temveč jih preusmeri direkt na poštni odjemalec.

 

Stična, 4.5.2018

Hits: 299

Share This